Make Payment

Make Payment

POST https://api-alpha.dev.bantupay.org/v2/users/{username}/payments

Sending a payment is a two-step process: 1. Send the required fields in the JSON payload without transaction signature, a base64 encoded transaction would be returned form the bantupay-sdk to sign. 2. Resend the same payload but now included the signed transaction code

Path Parameters

NameTypeDescription

username

string

Headers

NameTypeDescription

X-BANTUPAY-PUBLIC-KEY

string

your Bantu Blockchain public key

X-BANTUPAY-SIGNATURE

string

payload can be signed with https://request-signer.dev.bantu.network

{
 "destination": "richard",
 "memo": "Me AgAin",
 "assetIssuer": "GDRK25QFQZBU3BONU4TAAPKWQQEERZB2POIPI2EM4GRTKCHXCQK27PY2",
 "assetCode": "FEE",
 "amount": "200",
 "transaction": "AAAAAgAAAADirXYFhkNNhc2nJgA9VoQISOQ6e5D0aIzhozUI9xQVrwAAASwAHJgYAAAACgAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAhNZSBBZ0FpbgAAAAMAAAABAAAAAOKtdgWGQ02FzacmAD1WhAhI5Dp7kPRojOGjNQj3FBWvAAAAAQAAAACs4VcUu0JrkI1NEGdJCyrlSH4LimG0RDLQPZQZv0/hkwAAAAAAAAAAATEtAAAAAAEAAAAArOFXFLtCa5CNTRBnSQsq5Uh+C4phtEQy0D2UGb9P4ZMAAAAGAAAAAUZFRQAAAAAA4q12BYZDTYXNpyYAPVaECEjkOnuQ9GiM4aM1CPcUFa985mxQ4oQAAAAAAAEAAAAA4q12BYZDTYXNpyYAPVaECEjkOnuQ9GiM4aM1CPcUFa8AAAABAAAAAKzhVxS7QmuQjU0QZ0kLKuVIfguKYbREMtA9lBm/T+GTAAAAAUZFRQAAAAAA4q12BYZDTYXNpyYAPVaECEjkOnuQ9GiM4aM1CPcUFa8AAAAAdzWUAAAAAAAAAAABv0/hkwAAAEBS1R8fpwHrPalKiau8KGVcHbTKblfEwjbTd1oJMWOBDsylgLavZ/m1zs6jiw/9NZYubSfGGAibQ9tPH2lSy9QK",
 "transactionSignature": "clbayn3wEp5j09lipxX1CAU/QS1tliBw33uEr1kS5Z8ntP0HD0VAeR/oUkSe/jLQMFPzcvpF4b4tHTtZHgjFAg==",
 "transactionId": "756d0d44f9bce9d3bd3bc723d3b8d618c913e047f6c610c3e3cabb6197ac93e8",
 "networkPassPhrase": "Bantu Testnet",
 "destinationFirstName": "RICHA",
 "destinationLastName": "RIC",
 "destinationThumbnail": ""
}

Last updated